Je kunt je niet meer inschrijven voor dit webinar

Actualiteiten en knelpunten gewasbescherming

Deze avond bespreken we de actualiteiten in het beleid rondom gewasbescherming. Ook worden de actuele knelpunten in de gewasbescherming besproken, zowel in de akkerbouw als in de vollegrondsgroenten. Te denken valt hierbij aan problemen met herbiciden in cichorei en uienvlieg in ui maar ook bonenvlieg in boon en trips in spruiten. Ook zal kort de stand van zaken van glyfosaat worden besproken, komt het wegvallen van mancozeb aan de orde en wordt de vergelingsziekte in suikerbieten aangestipt. Daarnaast wordt kort uitgelegd hoe het werk van een Coördinator Effectief Middelen Pakket (CEMP) er aan toe gaat. Natuurlijk gaan we ook met de deelnemers aan het webinar over deze zaken in gesprek.​​​​
Je kunt het webinar volgen vanaf je computer, tablet of telefoon.
Presentatie door
Nieuwe Oogst

Duur
1 uur

Deel dit webinar