Je kunt je niet meer inschrijven voor dit webinar

Uitdagingen in de akkerbouw: aan de slag met emissies

De waterkwaliteit in relatie tot gewasbescherming is voor de akkerbouwsector een actueel thema. Wat kunnen akkerbouwers in hun bedrijfsvoering doen om bij te dragen aan de verbetering van de waterkwaliteit? Luuk Lageschaar van CLM geeft uitleg over de protocollen nagenoeg gesloten erf en nagenoeg open erf. We gaan met Dirk Jan Beuling, lid van de LTO-vakgroep Akkerbouw & Vollegrondsgroenten, en Joris Roskam van Agrifirm in gesprek over het gebruik van deze protocollen in de praktijk, maar we kijken ook verder. Het gaat bij emissie van gewasbeschermingsmiddelen niet alleen over curatieve maatregelen, maar ook over preventiestappen.

Je kunt het webinar volgen vanaf je computer, tablet of telefoon.
Presentatie door
AgriPers

Duur
75 minuten

Deel dit webinar