Je kunt je niet meer inschrijven voor dit webinar

Gedwongen bedrijfsbeëindiging vanwege stikstof?

Stikstof is een uiterst actueel onderwerp. Momenteel tracht de politiek via onder meer het regeerakkoord, een wetswijziging en de Commissie Remkes, richting te geven aan nieuw beleid. Voor met name de zogenaamde piekbelasters wordt gespeculeerd over gedwongen bedrijfsbeëindiging. De inzet van dit instrument lijkt onvermijdelijk. Linssen cs Advocaten organiseert daarom een webinar over de mogelijke gevolgen van het stikstofbeleid.

Tijdens het webinar wordt besproken welke wettelijke instrumenten de overheid heeft om agrarische bedrijven te dwingen om te staken. Er wordt vooral aandacht besteed aan de door de overheid zelf genoemde mogelijkheden van onteigening en intrekking van de Natuurvergunning. Kunnen deze instrumenten aangewend worden? En zo ja, wat zijn dan de voorwaarden? Hoe verlopen dergelijke procedures en waar moet u op letten? Hoe zit het met schadevergoeding?

Stel uw vragen live
Tijdens het webinar kunt u uw eigen vragen online voorleggen aan de sprekers. De specialisten zullen de vragen zoveel mogelijk direct in de uitzending behandelen. U kunt het webinar volgen vanaf uw computer, tablet of telefoon. Deelname is kosteloos.


Meld u vrijblijvend aan voor het webinar op dinsdag 29 november a.s. van 20.00 uur tot 21.00 uur via bovenstaand formulier.
Presentatie door:
Linssen cs Advocaten

Duur
1 uur

Deel dit webinar