Je kunt je niet meer inschrijven voor dit webinar

Actualiteiten in het landelijk gebied, van stikstof tot kringlooplandbouw

Er zijn meerdere opgaven in het landelijk gebied van de provincie Utrecht. De provincie werkt samen met diverse partijen aan een vitaal platteland. Voor deze opgaven wordt naar passende maatregelen gezocht, zoals voor de bodemdaling, waterkwaliteit en kringlooplandbouw. Een van de grootste opgaven in Utrecht is de stikstofproblematiek. Dit is een complex vraagstuk waar veel onduidelijkheid over is en dat alle lagen van de samenleving raakt. De provincie werkt samen met overheden, terreinbeheerders en belangenorganisaties aan een gebiedsgerichte aanpak. Tijdens dit webinar wordt ingegaan op de actuele ontwikkelingen.

U kunt het webinar volgen vanaf je computer, tablet of telefoon.
Presentatie door
Nieuwe Oogst

Duur
90 minuten

Deel dit webinar